top of page
DSC03333.JPG

วัดปราโมทย์

Pramote Temple

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

วัดปราโมทย์

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วัดปราโมทย์ วัดปราโมทย์ไม่ปรากฎหลักฐานผู้สร้าง วัดนี้เดิมชื่อ "วัดโรงหวี" ต่อมากล้ายเป็นวัดร้างไปหรือถูกทิ้งร้างจนกระทั่ง หลวงปู่บุญเลิศหรือท่านพระครูปราโมกย์ ปัญญาวัฒน์ เข้ามาบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาเป็นวัดเช่นเดิมแล้วใช้ชื่อ "วัดปราโมทย์" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2421 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีหลวงปู่บุญเลิศหรือท่านพระครูปราโมกย์ ปัญญาวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ดังนั้นวัดปราโมทย์เริ่มมีสาธุชนทั้งหลายเข้ามากราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดปราโมทย์กันมากในทุกวัน

ประชาสัมพันธ์

Announcement

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ

วัดปราโมทย์ผ่านเว็บไซต์

Follow the news information of Wat Pramote through the website.

ร่วมทำบุญออนไลน์

Online Donation

ทำบุญเพื่อช่วยบำรุงรักษา

วัดปราโมทย์ผ่านทาง

ช่องทางเว็บไซต์

Make merit to help maintain Wat Promote through the website.

DSC03283.JPG
DSC03373.JPG

วัดปราโมทย์

DSC03265.JPG
DSC03294.JPG
DSC03335.JPG
DSC03341.JPG
DSC03313.JPG
DSC03271.JPG

“ จงจำไว้นะ  เมื่อยังไม่ถึงเวลา
เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้
ครั้นเมื่อถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดิน

ก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไป
เร่งเทวดาฟ้าดิน
เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย

จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า”

หลวงพ่อโต

DSC03294.JPG
bottom of page