top of page

เกี่ยวกับวัดปราโมทย์

DSC03333.JPG

วัดปราโมทย์

วัดปราโมทย์วัดเก่าแก่โบราณคู่สมุทรสงคราม

ตั้งอยู่ที่บ้านปราโมทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วัดปราโมทย์เป็นวัดเก่าแก่โบราณ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่อาจทราบได้ และรกร้างมานาม น่าจะเป็นวัดที่มีอายุใกล้เคียงกับวัดบางะแก ซึ่งอยู่ใกล้กัน จนกระทั่ง "พระครูวิมลเกียรติ" ได้มาปฏิสังขรณ์ และดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยมีพระอธิการเริกเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และเจ้าอาวาสรูปต่อๆ มาได้รับสืบต่อมา ทั้งปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างขึ้นใหม่ ทำให้วัดปราโมทย์มีความสมบูรณ์ด้านศาสนสถานเป็นอย่างมาก ตั้งแต่อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ตลอดจน ฌาปนสถาน ฯลฯ ทำให้วัดปราโมทย์เป็นวัดที่สะอาด สวยงาม ควรชมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ด้วยความสามารถของเจ้าอาวาส วัดนี้มีความสมบูรณ์ด้วยการศึกษามีทั้งโรงเรียนปริยัติธรรม และโรงเรียนประถมศึกษา และสำนักอุบาสิกา ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2441 และได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2496

DSC03265.JPG

สิ่งสำคัญของวัด ที่ควรชมและนมัสการ ได้แก่

1. อุโบสถหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 และพระประธานในอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เนื้อศิลาแดง ปางสมาธิ เป็นพระที่ได้มาจากวัดอินทร์ประเสริฐปากง่าม ซึ่งเป็นวัดที่ร้างไปแล้ว อาราธนามาประดิษฐานไว้ในอุโบสถ และถวายพระนามว่า “พระอินทรประเสริฐ”
2.  วิหารยอดมณฑป ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย ประชาชนเรียกท่านว่า “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในท้องถิ่นแห่งนี้มาก อีกทั้งวิหารก็ก่อสร้างงดงามมาก
3. พลับพลาจัตุรมุข  อนุสรณ์สถาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4. หอพระไตรปิฎก เรือนไม้สักทรงไทย เก่าแก่สวยงามมาก ตั้งอยู่กลางสระน้ำ
5. ฌาปนสถาน รูปวิมาน 3 หลัง สวยแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 
6. หอกลาง หอระฆัง ทรงไทยสวยงาม

DSC03294.JPG
DSC03313.JPG

ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ขอขมากรรม

ทำวันเสาร์ 10.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.30 น.

การสะเดาะเคราะห์เป็นการทำพิธีตามความเชื่อโบราณว่าจะสามารถส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมักรวมไปถึงการต่ออายุ หรือแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีการเริ่มทำบุญตั้งแต่ต้นปีก็จะเพิ่มดวง

เสริมสง่าราศีให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีและตลอดไป ทั้งนี้พิธีสืบชะตา ต่ออายุ และสะเดาะเคราะห์

bottom of page