top of page

ร่วมทำบุญกับวัดปราโมทย์

DSC03344.JPG
DSC03265.JPG

ร่วมทำบุญกับทางวัดปราโมทย์

- ค่าน้ำ, ค่าไฟ

- ค่าบำรุงรักษาวัด

- ค่าบูรณะอาคารสถานที่

- ค่าภัตตาหาร

- ค่าชำระหนี้สงฆ์

- ค่าทำศพไร้ญาติ

Screen Shot 2566-03-29 at 13.51.11.png

ร่วมทำบุญกับทางวัดปราโมทย์

บัญชี วัดปราโมทย์

ธนาคารกรุงเทพ
547 0 14415 4

bottom of page